Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide (UPO) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (UNIWA)

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide (UPO) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (UNIWA)

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide (UPO) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (UNIWA)

Μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide της Σεβίλλης (UPO) (Ισπανία) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (UNIWA) (Ελλάδα), υπογράφηκε Γενική Συμφωνία Συνεργασίας στις 12 Απριλίου 2024.
Το θέμα της Συμφωνίας Συνεργασίας αφορά τις συνέργειες μεταξύ του Πανεπιστημίου Pablo de Olavide της Σεβίλλης, του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ψυχολογίας και του Διεπιστημονικού Κέντρου Σπουδών Γυναικών, Φύλου και Φεμινισμού (CINEF) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, για την προώθηση ακαδημαϊκών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, το φύλο, η ένταξη, ο αποκλεισμός και άλλα συναφή θέματα.