Δημόσια Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών

Δημόσια Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι δημόσιες υποστηρίξεις των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας MS Teams.

Δείτε το Πρόγραμμα ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας

ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας