ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος

ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 3988 τ.Β/17.09.2020)

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας (ΦΕΚ 4031 τ.Β/21.09.2020)

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία (ΦΕΚ 4061 τ.Β/22.09.2020)