Προκήρυξη Εκλογών Δντων Τομέων Τμήματος

Προκήρυξη Εκλογών Δντων Τομέων Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 45045/30.06.2020 Προκήρυξης Εκλογών, την την Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00, στην στην Αίθουσα «Αγγελής» θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με φυσική κάλπη για την ανάδειξη των  Διευθυντών Τομέων του Τμήματος  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με αίτηση προσωπικά, ηλεκτρονικά ή επιστολικά μέχρι την Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30
 
Έντυπα