Προκήρυξη Εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ

Προκήρυξη Εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ

Σας ενημερώνουμε για την υπ’ αριθ. πρωτ. 99714/7.12.2020 Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτκών Δημόσιας Υγείας σχετικά με  Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Συνέλευση του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων, την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας μέχρι την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00