Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων

Δείτε την Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. ΕΔΩ

Δείτε την Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. ΕΔΩ