Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφίας

Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφίας

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, να υποβάλλουν Αίτηση υποψηφιότητας για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με την παρακάτω Πρσόκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση υποψηφιότητας