Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), προκηρύσσει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δημόσια Υγεία (mdy.uniwa.gr) Γραμματεία: κα Σταθάκη Μαρία,......

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει μεταφερθεί από τα γραφεία Α1.5.02 και Α1.5.03 (1ος όροφος) στα γραφεία Β.4.07 και Β.4.06 αντίστοιχα στο κτήριο Β (Ισόγειο) επί......

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν τα εξής:    1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με......

The Unit of Environmental Monitoring, Laboratory of the Environment and Occupational Health, is organizing a forum on Mercury, Environment and Health The forum will take place on Wednesday 21/04/21, 16:00–19:00. Details including the forum programme......

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Φυσιολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νοσημάτων (ΜΦΕΕΝ) του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ) του Τομέα Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,......

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ Θέσεις Σπουδών για φοιτητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δείτε λεπτομέρειες της Προκήρυξης ΕΔΩ Δείτε Οδηγίες υποβολής ΕΔΩ...

Tο ειδικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε με την αιγίδα και συνεργασία της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και των Επαγγελματικών Νόσων, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.),...

Πώς μας επηρεάζουν τα μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19; Με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, η κυβέρνηση της Ελλάδας επέβαλε μια σειρά περιοριστικών μέτρων (ακύρωση όλων των ψυχαγωγικών......

Ο ιατρός Δημόσιας Υγείας, Γιώργος Ντουνιάς, καθηγητής Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΣΔΥ), μας βοηθά να οργανώσουμε τις πρώτες μας εξόδους. Αλλωστε, η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε από τον......

Συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών–έως 03/05/2020 Η θνησιμότητα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες διακρατικών συγκρίσεων για την πορεία της πανδημίας από COVID-19 (μεγαλύτερη ακρίβεια των δεδομένων). Ωστόσο, για έγκυρες συγκρίσεις πρέπει......