Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια

Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Δημόσιας Υγείας


Η Ναϊρ-Τώνια Βασιλάκου είναι Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων και Δηµόσιας Υγείας στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Είναι µέλος της Κοσµητείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µέλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, Διευθύντρια του ΠΜΣ «Δηµόσια Υγεία» του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας και τ. Διευθύντρια του Τοµέα Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχηµείας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Από το 1988 έως το 2018 εργάστηκε ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στον Τοµέα Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχηµείας της ΕΣΔΥ και από το 2018 έως τον Μάιο του 2019 ήταν Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων και Δηµόσιας Υγείας στην ΕΣΔΥ. Έχει εργαστεί ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου (2000-2004).
Αποφοίτησε από το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1988 (Integrated Master) και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωµα µε βαθµό Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1995.
Eίναι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για την επανίδρυση του ΠΜΣ Δηµόσιας Υγείας του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας και διδάσκει στο ΠΜΣ «Δηµόσια Υγεία» και σε εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την απόκτηση Ιατρικών Ειδικοτήτων. Είναι µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής διδακτορικής διατριβής που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει επιβλέψει περισσότερες από 80 µεταπτυχιακές διατριβές στο πλαίσιο των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ.
Διδάσκει ως προσκεκληµένη Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και έχει διδάξει ως προσκεκληµένη Καθηγήτρια σε Προπτυχιακά Προγράµµατα του Τµήµατος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου και του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, και σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Τµήµατος Ιατρικής του ΕΚΠΑ, του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Τµήµατος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
Είναι µέλος του Focal Point της European Food Safety Authority (EFSA) για την Ελλάδα και µέλος της Οµάδας Έργου για τις Στατιστικές Υγείας 2019 που οργανώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Έχει συµµετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα, όπως τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα EURONUT-SENECA, COST, DAFNE, EPIC, INTERREG και ήταν τακτικό µέλος της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας της ΕΣΔΥ. Είχε την επιστηµονική υπευθυνότητα για τη διενέργεια έρευνας στην Ελλάδα από υπότροφο του Ιδρύµατος Fulbright σε συνεργασία µε την ΕΣΔΥ.
Έχει συγγράψει ένα βιβλίο, έχει συµµετάσχει στη συγγραφή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά µε υψηλό δείκτη διεθνούς απήχησης που έχουν λάβει περισσότερες από 1730 αναφορές. Είναι Guest Editor σε ειδική έκδοση για την ανθυγιεινή διατροφή των παιδιών σε διεθνές περιοδικό για τη Δηµόσια Υγεία των Παιδιών και προσκεκληµένος κριτής εργασιών σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά Διατροφής.
Έχει κάνει πληθώρα εισηγήσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε ελληνικά και διεθνή σεµινάρια και στη Βουλή των Ελλήνων. Συµβάλλει εθελοντικά στην επιµόρφωση κοινωνικών οµάδων σε θέµατα διατροφής µε πολυάριθµες οµιλίες σε διάφορους φορείς. Έχει πλούσια διοικητική εµπειρία.
Επιλεγµένες πρόσφατες δηµοσιεύσεις:
1. Poulimeneas D, Grammatikopoulou M, Petrocheilou A, Kaditis A, Troupi E, Doudounakis S, Laggas D,
Vassilakou T. Comparison of International Growth Standards for Assessing Nutritional Status in Cystic Fibrosis. The GreeCF Study. Journal of Pediatric Gastroenterogy and Nutrition 2020 (published ahead of print)
2. Papadima E.I, Boutsiadis A, Soldatou A, Ivanidou S, Vassilakou T, Michala L. Linguistic translation and validation of the Menopause-specific Quality of Life (MENQOL) Questionnaire in Greek menopausal women. Menopause-The Journal of the North American Menopause Society 2020 (published ahead of print)
3. Iatroudis G, Notara
V, Magriplis E, Antonogeorgos G, Rojas-Gil A.P, Kornilaki E.N, Vassilakou T, Lagiou A, Panagiotakos D.B. Nutrition knowledge among preadolescents in association with their dietary habits: A school-based survey. Hellenic Journal of Nutrition and Dietetics 2020 (in press)
4. Tasiouli V, Gketsios I, Belitsi V, Vassilakou T. Level of adoption of the Mediterranean Diet from children of an urban and an island area in Greece. Journal of Regional Socio-Economic Issues 2018; Vol. 8, Issue 1, pp. 69-83
5. Poulimeneas D, Petrochilou A, Grammatikopoulou MG, Kaditis A, Loukou I, Doudounakis S, Laggas D,
Vassilakou T. High attainment of optimal nutritional and growth status observed among Greek pediatric Cystic Fibrosis patients: results from the GreeCF study. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30 (11): 1169-1176
6.
Vassilakou T, Triantafyllou G, Evrenoglou L. Early Identification of Malnutrition Risk among free-living elderly persons in Athens, Greece Journal of Aging Research & Clinical Practice 2017; 6: 193-199
7. Stamatopoulou A,
Vasilakou T. Assessment of the eating habits of diabetic patients and consequential evaluation of targeted intervention in Tripolis, Greece. International Journal of Community Medicine & Public Health 2017; 4 (1): 263-268
8. Mourouti N, Kontogianni MD, Papavagelis C, Psaltopoulou T, Kapetanstrataki MG, Plytzanopoulou P,
Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Whole Grain consumption and breast cancer: a
case-control study in women. J Am Coll Nutr 2016; 35 (2): 143-149
9. Gketsios I, Karagouti V, Belitsi V,
Vassilakou T. Frequency of childhood obesity in primary school students of municipality of Karpenissi. Journal of Regional Socio-Economic Issues, June 2016; Vol 6, Special Issue No.1, pp. 8-25
10. Mourouti N, Kontogianni MD, Papavagelis C, Plytzanopoulou P,
Vassilakou T, Psaltopoulou T, Μalamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Meat consumption and breast cancer: a case-control study in women. Meat Science 2015; 100: 195-201
11. Mourouti N. Papavangelis C, Plytzanopoulou P, Kontogianni M,
Vassilakou T, Malamos N, Linos A,
Panagiotakos DB. Dietary patterns and breast cancer: a case-control study in women. Eur J Nutr 2015; 54(4): 609-617
12. Mourouti N, Kontogianni M, Papavangelis C, Psaltopoulou Th, Plytzanopoulou P,
Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. The J-shaped association between alcohol consumption and breast cancer: a case-control study. Current Nutrition and Food Science 2014; 10 (2): 120-127
13. Mourouti N, Kontogianni M, Papavagelis C, Plytzanopoulou P,
Vassilakou T, Malamos N, Linos A,
Panagiotakos DB. Adherence to the Mediterranean Diet is associated with lower likelihood of breast
cancer: a case-control study. Nutrition & Cancer 2014; 66(5): 810-817
14. Polychronopoulos E, Georgousopoulou E,
Vassilakou T, Pitsavos Ch, Chrysohoou Ch, Athyros V,
Goudevenos J, Panagiotakos D. Health attitudes and beliefs among hypertensive subjects: a study of the
Hellenic Atherosclerosis Society. The Open Hypertension Journal 2014; 6: 12-17
15. Mourouti N, Papavagelis C, Psaltopoulou T, Aravantinos G, Samantas E, Filopoulos E, Manousou A,
Plytzanopoulou P,
Vassilakou T, Malamos N, Panagiotakos D. Aims, design and methods of a casecontrol study for the assessment of the role of dietary habits, eating behaviors and environmental factors, on the development of breast cancer. Maturitas 2013; 74(1): 31-36
16. DB Panagiotakos, EN Georgousopoulou, E Polychronopoulos,
T Vassilakou, C Chrysohoou, C Pitsavos, V Athyros, J Goudevenos. Beliefs and attitudes regarding cardiovascular disease risk factors: a health survey in 10,141 Greek men and women (2006-2012). International Journal of Cardiology 2013; 168 (5): 4847-4849
17. Mourouti N. Papavangelis C, Kontogianni M, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Malamos N, Linos A,
Panagiotakos DB. Cardiometabolic factors and breast cancer: a case-control study in women. The Open
Hypertension Journal 2013; 5: 49-559.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – 2020

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV -2019