Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

tvasilakou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2132010283

Διεύθυνση Γραφείου

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 11:00 - 14:00

Η Ναϊρ-Τώνια Βασιλάκου είναι Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Δημόσιας Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι π. Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και Διευθύντρια του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας. Είναι μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δημόσιας Υγείας και της Κοσμητείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διετελέσει μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας (2019-2021), Διευθύντρια του Τομέα Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής (2020-2021) και Διευθύντρια του Τομέα Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Από το 1988 έως το 2018 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας της ΕΣΔΥ και από το 2018 έως τον Μάιο του 2019 ήταν Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Δημόσιας Υγείας στην ΕΣΔΥ. Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2000-2004). Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988 (Integrated Master) και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1995.

Έχει πλούσιο διδακτικό έργο. Διδάσκει μαθήματα Διατροφής, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» και σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την απόκτηση Ιατρικών Ειδικοτήτων. Είναι επιβλέπουσα 3 διδακτορικών διατριβών και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τεσσάρων διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη και της επταμελούς επιτροπής δύο ακόμη διδακτορικών διατριβών, ενώ έχει επιβλέψει περισσότερες από 120 μεταπτυχιακές διατριβές στο πλαίσιο των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Διδάσκει ως προσκεκλημένη Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει διδάξει σε Προπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, και ως προσκεκλημένη Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Είναι μέλος του Focal Point της European Food Safety Authority (EFSA) για την Ελλάδα και υπήρξε μέλος της Ομάδας Έργου για την έρευνα Στατιστικές Υγείας 2019 που οργανώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος για το έργο «Συγγραφή συνοπτικού οδηγού με θέμα «Αλλάζοντας τις διατροφικές μας συνήθειες: από τα ζωικά προϊόντα στα φυτικά προϊόντα σε συνεργασία με την WWF Ελλάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DEAR «Eat 4 Change – Mobilising youth for sustainable diets». ‘Ηταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη 1821-2021 για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα με προδιαγραφές 21 ου αιώνα στην μετά τον κορονοϊό εποχή και συντονίστρια της θεματικής ομάδας για τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και τη στοματική υγιεινή.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη δ ιερεύνηση των διατροφικών γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών και της κατάστασης θρέψης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (παιδιών, εφήβων, ηλικιωμένων, γυναικών, ασθενών), στην αξιολόγηση του ρόλου της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη των μη μεταδοτικών νοσημάτων με έμφαση στην ψυχική υγεία, στη διερε ύνηση της σχέσης μεταξύ της διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής σε πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, στην π αχυσαρκία και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής στα παιδιά και στους εφήβους, και στην διαχρονική παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Ελληνικού πληθυσμού στη Μεσογειακή διατροφή σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές των δεικτών υγείας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα EURONUT-SENECA, COST, DAFNE, EPIC, INTERREG και ήταν τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας της ΕΣΔΥ. Είχε την επιστημονική υπευθυνότητα για τη διενέργεια έρευνας στην Ελλάδα από υπότροφο του Ιδρύματος Fulbright σε συνεργασία με την ΕΣΔΥ.

Έχει συγγράψει 1 βιβλίο, έχει την επιμέλεια έκδοσης 1 βιβλίου, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 9 ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 άρθρα σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη διεθνούς απήχησης που έχουν λάβει 2300 αναφορές. Είναι Review Editor στο περιοδικό Frontiers Public Health Education and Promotion, μέλος του Editorial Board στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό MDPI Children, μ έλος του Topical Advisory Panel του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού MDPI Nutrients, Guest Editor στο Special Issue του διεθνούς περιοδικού MDPI Children με θέμα Childhood Malnutrition (2020), Guest Co-editor στα Special Issues του διεθνούς περιοδικού MDPI Children με θέμα «Nutrition in Pediatric Patients and Vulnerable Populations: Updates and Advances» (2021-2022) και «Body Image, Weight Pressure and Disordered Eating Behaviors among Children and Adolescents» (2021-2022) και προσκεκλημένος κριτής εργασιών σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά Διατροφής και Δημόσιας Υγείας. Έχει κάνει πληθώρα εισηγήσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια και στη Βουλή των Ελλήνων. Συμβάλλει εθελοντικά στην επιμόρφωση κοινωνικών ομάδων σε θέματα διατροφής με πολυάριθμες ομιλίες σε διάφορους φορείς.

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Sotiraki M, Malliou A, Tachirai N, Kellari N, Grammatikopoulou M.G, Sergentanis T.N, Vassilakou T. Burden of Childhood Malnutrition: A Roadmap of Global and European Policies Promoting Healthy Nutrition for Infants and Young Children. Children Special Issue “Nutrition in Pediatric Patients and Vulnerable Populations: Updates and Advances” 2022; 9 (8): 1179. DOI: 10.3390/children9081179

2. Vassilakou T. New and Old Challenges in Pediatric Health Policies. Children Special Issue “Pediatric Health Policy” 2022; 9 (8): 1196. DOI: 10.3390/children9081196

3. Konstantopoulou S, Vassilakou T, Kontele I, Fouskas T. Looking Arabs in the Teeth: Unveiling the Relation between Oral Health and Nutrition of Arabs in Greece στη σειρά βιβλίων Advances in Health and Disease (Duncan LT, ed) No. 58, Nova Sciences Publishers. New York, USA, 2022, pages 49-89 (ISBN: 979-8-88697-192-7)

4. Floria I. Kontele I, Grammatikopoulou M.G, Sergentanis T.N, Vassilakou T. Quality of Life of Hemodialysis Patients. Correlations with Socio-economic and Anthropometric Factors and Mediterranean Diet Adherence. A Cross-Sectional study. International Journal of Environmental Research & Public Health, Special Issue “Recent Advances in Nutrition and Health” 2022; 19: 15389. DOI: 10.3390/ijerph192215389

5. Βασιλάκου Τ, Γραμματικοπούλου Μ, Γκιούρας Κ. Συνοπτικός οδηγός με θέμα «Αλλάζοντας τις διατροφικές μας συνήθειες: από τα ζωικά προϊόντα στα φυτικά προϊόντα», σε συνεργασία με την WWF Ελλάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DEAR «Eat 4 Change – Mobilising youth for sustainable diets». Αθήνα, 2022 (https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ praktikosodigosviosimisdiatrofisgianeous_allazontasdiatrofikessynitheies.pdf)

6. Konstantopoulou S, Vassilakou T. Determinants of Oral Health Problems among Community- Living Elderly Persons in Greece – The Role of Diet and Chronic Diseases in Oral Health. J Gerontol Geriatr Med 2022; 8: 145. DOI: 10.24966/GGM-8662/100145

7. Petraki K, Grammatikopoulou M.G, Tekos F, Skaperda Z, Orfanou M, Mesnage R, Vassilakou T. and Kouretas D. Estimation of redox status in military pilots during hypoxic flight-simulation conditions – a pilot study. Antioxidants 2022; 11 (7): 1241. DOI: 10.3390/antiox11071241

8. Koulierakis G, Dermati A, Vassilakou T, Pavi E, Zavras D, Kyriopoulos J. Determinants of healthy diet choices during austerity in Greece”. British Food Journal 2022; 124 (9): 2893-2910. DOI: 10.1108/BFJ-10-2020-0883

9. Kontele I, Vassilakou T, Donti O. Weight Pressures and Eating Disorder Symptoms among Adolescent Female Gymnasts of Different Performance Levels in Greece. Children, Special Issue “Body Image, Weight Pressure and Disordered Eating Behaviors among children and adolescents” 2022; 9 (2): 254. DOI: 10.3390/children9020254

10. Gkiouleka M, Stavraki C, Sergentanis T.N, Vassilakou T. Orthorexia nervosa in adolescents and young adults: a literature review. Children, Special Issue “Body Image, Weight Pressure and Disordered Eating Behaviors among children and adolescents” 2022; 9 (3): 365. DOI: 10.3390/ children9030365

11.Tsekos C, Vassilakou T. Food choices, morality and the role of environmental ethics. Philosophy Study 2022; 12 (3): 147-152. DOI: 10.17265/2159-5313/2022.03.005

12. Vassilakou T. Childhood Malnutrition, Children, Special Issue “Childhood Malnutrition” 2021; 8 (2): 103. DOI: 10.3390/children8020103

13. Kontele I, Vassilakou T. Nutritional risks among adolescent athletes with disordered eating. Children, Special Issue “Childhood Malnutrition” 2021; 8 (8): 715. DOI: 10.3390/children8080715

14. Arvanitaki E, Vassilakou T. Assessment of the nutritional status of elderly people attending the Open Care Centers in the Municipality of Keratsini-Drapetsona, and correlation with socioeconomic status and health indicators. Archives of hellenic Medicine 2022; 39 (1): 72-81

15. Kontele I, Grammatikopoulou M, Vassilakou T. Level of adherence to the Mediterranean diet and weight status among adolescent female gymnasts: a cross-sectional study. Children, Special Issue “Nutrition in Pediatric Patients and Vulnerable Populations: Updates and Advances” 2021; 8 (12): 1125. DOI: 10.3390/children8121135

16. Poulimeneas D, Grammatikopoulou MG, Petrocheilou A, Kaditis AG, Vassilakou T. Triage for Malnutrition Risk among Pediatric and Adolescent Outpatients with Cystic Fibrosis, Using a Disease-Specific Tool. Children, Special Issue “Childhood Malnutrition” 2020; 7 (12): 269. DOI: 10.3390/children7120269

17. Diakatou V. and Vassilakou T. Nutritional Status of Pediatric Cancer Patients at Diagnosis and Correlations with Treatment, Clinical Outcome and the Long-Term Growth and Health of Survivors. Children, Special Issue “Childhood Malnutrition” 2020; 7 (11): 218. DOI: 10.3390/ children7110218

 

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ