Ξυδέα – Κικεμένη Αναστασία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Υγείας


H Αναστασία Ξυδέα-Κικεμένη σπούδασε στη Βιολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Σάαρλαντ (Γερμανία) Μικροβιολογία και Γενετική και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία της Δημόσιας Υγείας, της Κοινωνιολογίας της Υγείας και της Τοξικολογίας. Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε Γαλλία και Γερμανία σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας και απέκτησε πτυχίο διαπιστευμένου εκπαιδευτή εκπαιδευτών στη Γαλλία στη «Μέθοδο της διακίνησης των ασθενών-Μέθοδος DOTTE» για την οποία είναι επιστημονική υπεύθυνη στην Ελλάδα.

Από τον Απρίλιο του 1990 έως το 2018 ήταν επιστημονική συνεργάτιδα ΕΣΔΥ στην Έδρα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής και από το 2018 αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Υγείας. Από το 1994 συντονίζει μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΣΔΥ (πλήρους και μερικής φοίτησης, διετή Δημόσιας Υγείας και ΕΣΔΥ-ΤΕΙ) και από το 2012 είναι αναπληρώτρια Διευθύντρια Επιτροπής Σπουδών του ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας.

Έχει συνεργαστεί με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς (ΙNRS, SIFAM Formations, ISSA, ΚΔΙΕ/ΙΚΑ) σε επιδημιολογικές μελέτες νοσηρότητας εργαζομένων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μεταξύ άλλων ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Wood dust-Exposure and Health Effects” με το FIOH, ηγετική ομάδα για τη διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών στα απόβλητα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόγραμμα LEONARDO εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, σε μελέτες επικινδυνότητας βαρέων μετάλλων, τεκμηρίωσης κατευθυντηρίων οδηγιών για βαρέα μέταλλα στην ΠΦΥ και μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας νοσηλευτικών ιδρυμάτων).

Από το 1994 έως σήμερα έχει διδάξει πολλές ενότητες Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σε Σχολές Νοσηλευτών, σε ΚΕΚ Νοσοκομείων και Δήμων, σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΝΝΑ και σε προγράμματα πρακτικής εφαρμογής εργοκινητικής.

Μέλος επιτροπών επιλογής υποψηφίων σπουδαστών, αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος και οδηγού σπουδών, επιβλέπουσα πολλών διπλωματικών εργασιών και μέλος τριμελών επιτροπών.

Ομιλήτρια σε συνέδρια και συμπόσια, έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις με διακρίσεις σε ελληνικά και ξένα συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV -2019