Εξωτερικοί Συνεργάτες

Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
 
Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ
Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
 
 
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ
 
 
Λέκτορας
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ