Post-doctoral Reasech

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους/νέες επιστήμονες για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των Τμημάτων, των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων και των μελών Δ.Ε.Π.

Στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ) είναι:

  • Η υποστήριξη και ενίσχυση νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις.
  • Η περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών εξειδικεύσεων και ερευνητικών περιοχών.
  • Η διάχυση καινοτόμων αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προβολής του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θεραπεύει και προάγει την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας αναπτύσσοντας συνέργειες με Τμήματα άλλων Σχολών θετικών ή και θεωρητικών επιστημών.

Το Τμήμα ενθαρρύνει την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα μέλη του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.