Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ σε Τομέα

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ σε Τομέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00-15:00]

Δείτε την Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. & την Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΩ

2) Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00-15:00]

Δείτε την Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. & την Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΩ