Φαράντος Γεώργιος

qode interactive strata
Μεταδιδάκτορες

Μεταδιδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gfarantos@uniwa.gr

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Διατριβής: Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία στα Ελληνικά Νοσοκομεία: συσχέτιση της αξιολόγησης της με την εφαρμογή των θεσμών

Επιβλέπων: Γεώργιος Ντουνιάς, Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟCV

Περγραφή μεταδιδακτορικής έρευνας

Δημοσίευση: Key Performance Indicators in Occupational Health and Safety of Hospitals: A systematic review with meta-analysis protocol (DOI: https://doi.org/10.2478/ajbals-2024-0001)