Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα μας


Η αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, αλλά και η διοίκηση και η διαχείριση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις για όλη την Ευρώπη. Μια «γηράσκουσα» ήπειρος και με προτεραιότητες την «ποιότητα» και την «ισότητα» απαιτούν μια σημαντική κινητοποίηση πόρων, οικονομικών, κυρίως όμως, διανοητικών και επιστημονικών.

Σ΄αυτό το κλίμα, η φοίτηση στο Τμήμα συμπίπτει με τις ριζικές – θεμελιακές μεταβολές στο χώρο της υγείας, όπου οι συνιστώσεις “εκπαίδευση” και “έρευνα” παίζουν κρίσιμο ρόλο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα είναι στη :

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔIOIKHΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Προσδοκία μας είναι οι φοιτητές μας να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και παράλληλα να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές δράσεις για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.

Η έναρξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και η διάρκειά τους είναι ένα έτος πλήρους ή/και δύο έτη μερικής φοίτησης.