Επιδημιολογική Επιτήρηση

COVID STUDYΣτο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με την επιδημιολογική επιτήρηση αλλά και της συνεργασίας μας με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της σύγκρισης των διαχρονικών τάσεων της θνησιμότητας από την COVID-19 μεταξύ Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του ECDC που αναλύουμε. Πρόθεσή μας αποτελεί η περιοδική παρακολούθηση (1 φορά/εβδομάδα) της διαχρονικής εξέλιξης της θνησιμότητας από την COVID-19 με σκοπό τη συμβολή στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, PhD

Τάκης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΣΔΥ

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 24/05/2020

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 17/05/2020

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 10/05/2020

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 03/05/2020

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 26/04/2020

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 15/04/2020

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ COVID-19 – ΩΣ 12/04/2020