Θερινό Σχολείο για τη Μετανάστευση 2024

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου RutgersΗ.Π.Α., διοργανώνουν το 2ο θερινό σχολείο (summer course) με θέμα: Migration in the European Context: Challenges for Public Health / Μετανάστευση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία. Το θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από 8 – 19 Ιουλίου 2024, στην Αθήνα και στη Λέσβο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Μαρτίου 2024

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.office.com/e/GmUThCh7N3

 

🛈 Επικοινωνία: Θεόδωρος Φούσκας: tfouskas@uniwa.gr