Θερινό Σχολείο για τη Μετανάστευση

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι το θερινό Σχολείο, δυστυχώς, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί, εξαιτίας μη επαρκούς συμμετοχής των φοιητών της Rutgers School of Public Health.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε!

Λυπούμαστε για αυτή την ματαίωση!

Για φέτος, προγραμματίζουμε τη διεξαγωγή Webinar, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.