Επικοινωνία

Πρόεδρος Tμήματος

Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια
Τηλ.: 213 2010 283
Email: tvasilakou@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Σιδερή Δήμητρα
Τηλ.: 213 2010 205
Email: dsideri@uniwa.gr