Επικοινωνία

Πρόεδρος Tμήματος

Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια
Τηλ.: 213 2010 283
Email: tvasilakou@uniwa.gr

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

Τζαναβάρης Δημήτριος
Τηλ.: 213 2010 205
Email: dtzanavaris@uniwa.gr