Διοίκηση

Πρόεδρος: Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου, Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος: Τζωρτζίνα Τζανακάκη, Καθηγήτρια

Συνέλευση Τμήματος