Οι Σπουδές στο Τμήμα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διδακτορικές Σπουδές

Έρευνα

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Ιατρικών Ειδικοτήτων

Εργαστήρια Τμήματος

Eelno

Εργαστήριο
Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
ΕΕΛΝΟ

Εργαστήριο
Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας
ΕΠΕΥ

EATY

Εργαστήριο
Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
ΕΑΤΥ

Εργαστήριο
Επιδημιολογίας, Προσδιοριστών Υγείας και Ευεξίας
ΕΠΥΕ