Ιστορία Τμήματος

Αντικείμενο

Όραμα & Αποστολή

Διαδρομές Αποφοίτων

Οι Σπουδές στο Τμήμα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διδακτορικές Σπουδές

Έρευνα

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Ειδίκευσης

Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήριο

Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
ΕΕΛΝΟ

Εργαστήριο

Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας
ΕΠΕΥ

Εργαστήριο

Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
ΕΑΤΥ