Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Μανιαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής

Ντουνιάς Γεώργιος, Καθηγητής

Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής

Ζάβρας Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

Κοντροκόης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Κουλιεράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (συμβουλευτικά)