Συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο

Το  Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ωε καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας έχει αναπτύξει σε εθνικό επίπεδο πολύπλευρες συνεργασίες:

  • Από το 2008, είναι Εταίρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” (Βεβαίωση)