Επιτροπή Σύνταξης Αναπτυξιακού Σχεδίου

Πάβη Ελπίδα, Καθηγήτρια

Βασιλάκου Ναϊρ-Τώνια, Καθηγήτρια

Μεράκου Κυριακούλα, Καθηγήτρια

Τζανακάκη Γεωργία, Καθηγήτρια

Κάβουρα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια