Έρευνα

The Digit-BioTech project

The Digit-BioTech takes the opportunity to broaden horizons in biology and biotechnology education.

 

European union logo

logo green
Eelno

Εργαστήριο
Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
ΕΕΛΝΟ

Εργαστήριο
Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας
ΕΠΕΥ

EATY

Εργαστήριο
Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
ΕΑΤΥ