Έρευνα
DigitBioTech

The Digit-BioTech project – https://digit-biotech.eu/

The Digit-BioTech takes the opportunity to broaden horizons in biology and biotechnology education

 

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας συμμετέχει ενεργά στον αγώνα ενάντια στον COVID-19 Περισσότερα

Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήριο

Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
ΕΕΛΝΟ

Εργαστήριο

Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας
ΕΠΕΥ