Έρευνα

CHANGER project

CHAllenges and innovative chaNGes in research Ethics Reviews (CHANGER) is a three-year Coordination and Support Action (CSA) project, funded by the European Union’s Horizon WIDERA programme aiming to promote changes in research ethics reviews by strengthening the capacities of researchers to incorporate ethical judgements in the project design and implementation, and by supporting capacity building of Research Ethics Committees (RECs) to address new challenges posed by new technologies and new research practices.

 

CHANGER has received funding from the European Commission Horizon WIDERA under Grant Agreement No 101131683

The Digit-BioTech project

The Digit-BioTech takes the opportunity to broaden horizons in biology and biotechnology education.

 

European union logo

logo green
Eelno

Εργαστήριο
Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων
ΕΕΛΝΟ

Εργαστήριο
Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας
ΕΠΕΥ

EATY

Εργαστήριο
Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
ΕΑΤΥ

Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Προσδιοριστών Υγείας και Ευεξίας ΕΠΥΕ