Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Κουλιεράκης  Γιώργος , Αναπλ. Καθηγητής

Πατσουλά Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Σεργεντάνης Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής

Φούσκας Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής