Δράσεις του Τμήματος

Tο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στη διάθεση της πολιτείας για τον έλεγχο του COVID-19

Σε επικοινωνία με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδή, γνωστοποιήθηκε ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συντεταγμένα είναι διαθέσιμο να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο, εφόσον του ζητηθεί από την πολιτεία.

Ειδικότερα, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Μονάδων του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΕΕΛΝΟ) του συγκεκριμένου Τμήματος στο οποίο υπάγονται τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς/εξειδικευμένα εργαστήρια Ελονοσίας (κ. Πατσουλά), Σαλονελλών-Σιγγελών (κ. Μανδηλαρά), Μικροβιακής Αντοχής (κ.κ. Βατόπουλος και Π. Γιακούπη) και AIDS (κ. Κοτσιανοπούλου) και Μηνιγγίτιδας (κ. Τζανακάκη) έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα και διαθεσιμότητα τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία (θάλαμος βιοασφάλειας -2, απομόνωση γενετικού υλικού και Real Time PCR), τα οποία διαθέτουν τα εν λόγω Κέντρα Αναφοράς για τη συνδρομή ως προς τον έλεγχο του COVID-19 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Σε περίπτωση συνδρομής κρίνεται αναγκαία η κάλυψη των αναγκών με το απαιτούμενο συμπληρωματικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι έτοιμο να διαθέσει τα πρωτόκολλα διάγνωσης του ιού και να καλύψει το κόστος των αντιδραστηρίων.

 

Διαβάστε το άρθρο στους Πανεπιστημιακούς Διαλόγους