Νέα και εκδηλώσεις

Η Καθηγήτρια κα Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου μέλος του Working Group on Ethics & COVID-19 του WHO

 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, σας ενημερώνουμε ότι η κ. Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου, Νομικός, Καθηγήτρια Βιοηθικής της Δημόσιας Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά από πρόσκληση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συμμετέχει ενεργά στο Working Group on Ethics & COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Η διεθνής αυτή ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών και κειμένων σε κρίσιμα θέματα ηθικής τα οποία τα κράτη-μέλη του ΠΟΥ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε περιόδους πανδημίας. Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολείται με θέματα κατανομής πόρων, καθοδήγησης των Επιτροπών Ερευνητικής Δεοντολογίας σε επείγουσες διαδικασίες αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων για τον COVID-19, κοινωνικών επιστημών, παρηγορητικής φροντίδας και νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του COVID-19.

 

Διαβάστε το άρθρο στους Πανεπιστημιακούς Διαλόγους

“COVID-2019: Χαρακτηριστικά, σημερινές προκλήσεις, αυριανές εξελίξεις”