ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία», «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην τελετή καθομολόγησης & απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης,

το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ