Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου

examination program

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου

Δείτε το Πρόγραμμα Εξετάσεων του της Β΄περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου (Ιούνιος 2021) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΠΜΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

Κατεύθυνση: Γενική (Ακαδ. Έτος 2019-2021): Πρόγραμμα

Κατεύθυνση: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Ακαδ. Έτος 2019-2021): 

 

ΠΜΣ “ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ” (Ακαδ. Έτος 2020-21) Πρόγραμμα

 

ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ” (Ακαδ. Έτος 2020-2022) (νέο): Πρόγραμμα

ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ” (Ακαδ. Έτος 2019-2021) (όλες οι Κατευθύνσεις): Πρόγραμμα

 

ΠΜΣ “ΕΠΥ” (Β’ εξαμηνο, Ακαδ. Έτος 2020-21): Πρόγραμμα

ΠΜΣ “ΕΠΥ” (Δ’ Εξάμηνο, Ακαδ. Έτος 2019-21): Πρόγραμμα