ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Π.Μ.Σ. ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Π.Μ.Σ. ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Δημόσια Υγεία (mdy.uniwa.gr) – Προκήρυξη

Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία (healthleader.uniwa.gr) – Προκήρυξη

Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (mepy.uniwa.gr) – Προκήρυξη