Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ στη Συνέλευση

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ στη Συνέλευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00-15:00]

Δείτε την Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. & την Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΩ

2) Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας [Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00-15:00] 

Δείτε την Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. & την Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΩ