ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας σχετικά με το σ/ν «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Δείτε το Ψήφισμα ΕΔΩ