Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος – Covid-19

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος – Covid-19

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν τα εξής: 
 
1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με την Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται κατά κανόνα εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 
2. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γραμματεία θα δέχεται κοινό, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και μόνο για θέματα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη δια ζώσης στην Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας (αποστάσεις, χρήση αντισηπτικού, μάσκα προσώπου, κ.λπ.)
 
3. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους καθώς και η μέριμνα για την τήρηση των ελάχιστών αποστάσεων (1,5μ).
Στοιχεία Επικοινωνίας:
 
Προπτυχιακές Σπουδές:
Σταθάκη Μαρία, τηλ: 213 20 10 207, email : mstathaki@uniwa.gr
Σταθάκη Χριστίνα: τηλ: 213 20 10 208, email : cstathaki@uniwa.gr
 
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
• Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία
Σταθάκη Χριστίνα, τηλ:  213 20 10 208, email : cstathaki@uniwa.gr
 
• Δημόσιας Υγείας  
Σταθάκη Μαρία:  τηλ: 213 20 10 207, email : mstathaki@uniwa.gr
 
• Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας
Γιαννάκη Ιωάννα: τηλ: 213 20 10 101 – 339,  email : igiannaki@uniwa.gr
 
Διδακτορικές Σπουδές:
Νικολίτσα Γεωργία, τηλ: 213 20 10 301, email : gnikolitsa@uniwa.gr
 
Προϊστάμενος Γραμματείας:
Τζαναβάρης Δημήτριος, τηλ: 213 20 10 209, email: dtzanavaris@uniwa.gr
 
Παρακαλούνται οι  φοιτητές/τριες του Τμήματος που επικοινωνούν με την Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (EMAIL) για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, να αναγράφουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία & να κάνουν αποκλειστική χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού e-mail.
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατέρα:
Αριθμό Μητρώου Τμήματος:
Αρ. Τηλεφώνου (σταθερό-κινητό):
Θέμα: