ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), προκηρύσσει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Δημόσια Υγεία (mdy.uniwa.gr) Γραμματεία: κα Σταθάκη Μαρία, τηλ: 213 20 10 207, mstathaki@uniwa.gr

Υποβολη Αιτήσεων: παράταση έως 30/6/2021

Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία (healthleader.uniwa.gr) Γραμματεία: κα Σταθάκη Χριστίνα, τηλ: 213 20 10 208, cstathaki@uniwa.gr

Υποβολη Αιτήσεων: παράταση έως 30/6/2021

Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (mepy.uniwa.gr) Γραμματεία: κα Γιαννάκη Ιωάννα, τηλ: 213 20 10 339, igiannaki@uniwa.gr

Υποβολη Αιτήσεων: παράταση έως 10/9/2021