Σεμινάριο κατάρτισης για γιατρούς εργασίας

Σεμινάριο κατάρτισης για γιατρούς εργασίας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Φυσιολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νοσημάτων (ΜΦΕΕΝ) του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ) του Τομέα Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο ΕΔΩ