Συμμετοχή φοιτητών στο δίκτυο AIESEC

Συμμετοχή φοιτητών στο δίκτυο AIESEC

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο που διοικείται και αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Οι ανταλλαγές αυτές είναι είτε εθελοντικού χαρακτήρα είτε πρακτικής άσκησης και στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η AIESEC Ελλάδος (https://aiesec.gr/) έχει φυσική παρουσία σε πάνω από 7 Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο και επεκτείνεται διαρκώς.

Η AIESEC UniPi ιδρύθηκε το 1975 και έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει ετησίως πάνω από 50 ενεργά μέλη και πραγματοποιεί πάνω από 100 διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Πληροφορίες συμμετοχής ΕΔΩ