Εβρένογλου Λευκοθέα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

levrenoglou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

213-2010304

Διεύθυνση Γραφείου

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, 115-21 Αθήνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -Υγιεινήs Περιβάλλοντος και Δημόσιαs Υγείαs. Χρήση Βιοδεικτών, Γ.Σ.Π. και Τηλεσκόπιση


Η Λευκοθέα Εβρένογλου είναι Πολιτικός Μηχανικός και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, του Υγιεινολόγου Πολιτικού Μηχανικού (1988) και του Περιβάλλοντος και Υγείας, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Υγεία (2007). Επίσης έχει 3 τίτλους ειδίκευσης:  Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (2006), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (2007) και Προχωρημένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Advanced GIS) (2009). Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο “Μελέτη της επίδρασης της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία. Η περίπτωση του Κηφισού ποταμού” η οποία εκπονήθηκε στην Ιατρική Σχολή, στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (2014). Από το 1989 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.  

Η διδακτική της εμπειρία αφορά στη συμμετοχή της σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ΕΣΔΥ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε 13 ερευνητικά προγράμματα και μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει 60 διπλωματικές εργασίες φοιτητών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών τους.  Συνολικά έχει παρακολουθήσει 95 συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και προγράμματα εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.Κε.Πις.) για την εκπαίδευση ενηλίκων (2007) και είναι μέλος της Ομάδας Ειδικών για την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ευρώπη (Member of the Team of expert for the accreditation of Public Health Training Programs in Europe. Public Health Accreditation (PH-ACCR).

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV -2019