Μανδηλαρά Γεωργία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gmandilara@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2132010353

Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας – Μοριακής Μικροβιολογίας


Η Γεωργία Μανδηλαρά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996). Το 2006 απέκτησε τη διδακτορική της διατριβή στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο – Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Από το 1997 μέχρι το 2001 συνεργάστηκε με τον Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων των ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη μικροβιολογική ποιότητα νερού και τροφίμων και τη μοριακή μικροβιολογία. Από το 2001 είναι μόνιμο προσωπικό του Τομέα Μικροβιολογίας της ΕΣΔΥ, στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών και βεροτοξινογόνων E.coli, έχοντας αναπτύξει το Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας του Κέντρου. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών και συμμετέχει ενεργά στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, όπως και στην εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών των σπουδαστών του. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και ελληνικά συνέδρια και είναι κριτής (reviewer) σε 2 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (Archives of Virology & Water Science and Technology). Είναι μέλος του ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) Technical Committee 1 on Water Microbiology ΤΕ 2/ΟΕ4. Διδάσκει σε προγράμματα κατάρτισης εξ αποστάσεως (e-class) το μάθημα «Μικροβιολογία υδάτινου περιβάλλοντος» και συνεχίζει να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς (Ιατρική Πατρών, ΤΕΙ Αθήνας, WHO, Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.ά.). Είναι  Επιστημονική Υπεύθυνη του μαθήματος: Περιβαλλοντική Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας και Συνυπεύθυνη των μαθημάτων: “Επιτήρηση Τροφιμογενών & Υδατογενών Λοιμώξεων” και “Δομή και Οργάνωση εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας”

 

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV- 2019