Πατσουλά Ελένη

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

epatsoula@uniwa.gr

Τηλέφωνο

213 2010 321, 325

Διεύθυνση Γραφείου

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα και Τετάρτη 9.30-11.00 π.μ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασιτολογίας και Εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη Μοριακή Μεθοδολογία-τροπικά Νοσήματα


Η Ελένη Πατσουλά είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Εντομολογία της Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη Μοριακή Μεθοδολογία – Τροπικά Νοσήματα» και Επιστημονική υπεύθυνη Κέντρου Αναφοράς Ελονοσίας, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι υπεύθυνη των μαθημάτων της Ιατρικής Παρασιτολογίας της Δημόσιας Υγείας, της Ιατρικής Εντομολογίας και της Ταξιδιωτικής και Τροπικής Ιατρικής στο ΠΜΣ
Δημόσιας Υγείας. Τα τελευταία έτη έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές.
Συντονίζει ερευνητικά έργα στα αντικείμενα του εργαστηριακού ελέγχου, διάγνωσης και έρευνας παρασίτων αίματος και εντέρου, ταυτοποίησης εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανίχνευσης παθογόνων σε αρθρόποδα και έλεγχο για τροπικά νοσήματα και κυρίως της ελονοσίας και μετέχει σε ερευνητικά έργα άλλων φορέων συνεργαζόμενη με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, μέλος επιστημονικών και διοικητικών επιτροπών εκπροσωπώντας το Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV – 2019