Επικαιρότητα

Από την Κοσμητεία της Σχολής Δημόσιας Υγείας έγινε γνωστό ότι λόγω ισχύος έκτακτων μέτρων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αύριο Τετάρτη 7/10/2020, η Σχολή θα παραμείνει κλειστή....

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 3988 τ.Β/17.09.2020) ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας (ΦΕΚ...

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1168/τ.Γ/23-07-2020 η με αρ. πρωτ. 50329/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46Μ9ΞΗ-33Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μία (1)...

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν έως τις 30.09.2020, τα εξής:    1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με...

ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ" Κατεύθυνση: Προαγωγής Υγείας Παιδιών & Εφήβων – Σχολική Υγιεινή (Ορθή Επανάληψη, 28.8.20) Κατεύθυνση: Γενική & Εργαστηριακή Κατεύθυνση & Χρόνια Νοσήματα (Ορθή Επανάληψη, 28.8.20)  ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» Ορθή Επανάληψη 08.09.2020 Κατεύθυνση: Γενική Κατεύθυνση: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α’ – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ,...

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 –...

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 45045/30.06.2020 Προκήρυξης Εκλογών, την την Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00, στην στην Αίθουσα «Αγγελής» θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με φυσική κάλπη για την ανάδειξη των  Διευθυντών...

Σας ενημερώνουμε ότι οι δημόσιες υποστηρίξεις των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν εξ' αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας MS Teams. Δείτε το Πρόγραμμα ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας...

Tο ειδικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε με την αιγίδα και συνεργασία της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και των Επαγγελματικών Νόσων, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.),