Επικαιρότητα

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με τίτλο “Βιολογικά Τρόφιμα. Η περιβαλλοντική διάσταση της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων ως σύστοιχο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας”

Την Ημερίδα συνδιοργανώνουν η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης), ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ και η IFOAM AgriBioMediterraneo.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, ...

Περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η συνεργασία επαγγελματιών υγείας και διερμηνέων

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα που οργανώνεται από το Τμήμα Μετακινουμένων Πληθυσμών της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Επαγγελματικών Υγείας και Διερμηνέων ανδρών και γυναικών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, ...

Περισσότερα

Ημερίδα: «Μετανάστευση και Δημόσια Υγεία: Διαθεματική προσέγγιση από την υποδοχή στην ένταξη»

Ωδείο Αθηνών, Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής || Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει μία διαθεματική και διατομεακή προσέγγιση στα δύο μείζονα θέματα της Μετανάστευσης και της Δημόσιας Υγείας με δύο στρογγυλά τραπέζια, τα οποία επικεντρώνονται:

1) σε μία χαρτογράφηση των θεμάτων που απασχολούν τη μετανάστευση, τη δημόσια υγεία αλλά και τη σημασία της κοινωνικής πρόνοιας,

...
Περισσότερα