Κουλιεράκης Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας


Απέκτησε το βασικό πτυχίο, το 1987, από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Το 1990 πήρε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Το 1993 απέκτησε Master of Science στην Ψυχολογία και Υγεία και το 2002, Διδακτορικό στην Ψυχολογία της Υγείας, από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Stirling, στη Σκωτία.

Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, από το 1999.

Από το 1994 έως τον Ιούνιο του 2018, ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Τον Ιούνιο του 2018, εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογία της υγείας στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Από τον Μάιο 2019 εντάχθηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι υπεύθυνος των μαθημάτων Συμπεριφορές υγείας στις υπηρεσίες υγείας και Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών στην υγεία, τα οποία προσφέρονταν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ Επιπλέον, έχει διδάξει θέματα ψυχολογίας της υγείας και ειδικά θέματα μεθοδολογίας έρευνας, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. και σε πολλά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης.

Ήταν ομιλητής, σε πάνω από 75 ελληνικά και διεθνή συνέδρια (σε 16, ήταν μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής).

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., με αντικείμενο τις ψυχολογικές παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς και σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως το προσφυγικό. Τα δύο πλέον πρόσφατα προγράμματα που συντονίζει έχουν τίτλο: α) LOcal Alliance for Integration (LION), το οποίο χρηματοδοτείται από την E.E. – Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (AMIF-2016-AG-INTE) (GA nο: 776213), και έχει διάρκεια από 1-12-2017 έως 30-11-2019, β) Participatory Approach for Raising Awareness and fighting DIscrimination against Sexual and gender Orientation in the healthcare sector (PARADISO), το οποίο χρηματοδοτείται από  την Ε.Ε. – Rights, Equality and Citizenship Programme (REC-DISC-AG-2016) (GA nο: 777338) και έχει διάρκεια από 1/1/2018 έως 30/4/2019.

Έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε ξενόγλωσσα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και περιοδικές εκδόσεις, κείμενα σε τόμους πρακτικών συνεδρίων και έχει συγγράψει εκθέσεις και αναφορές ερευνητικών έργων.

Από το 2011 έως σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Σπουδών του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ενώ υπήρξε Διευθυντής Σπουδών του εν λόγω Προγράμματος για τη διετία 2011- 2013.

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία των προσδιοριστών των συμπεριφορών υγείας, την εγγραμματοσύνη υγείας και τα συμπεριφορικά οικονομικά.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της European Health Psychological Society (2011-15: εθνικός εκπρόσωπος), πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης σε Καταστάσεις Μαζικών Καταστροφών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Από το 2006, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-2020