Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), προκηρύσσει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δημόσια Υγεία (mdy.uniwa.gr) Γραμματεία: κα Σταθάκη Μαρία, τηλ:...

Το "Πρόγραμμα Μικροβιολογικού ελέγχου υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών", του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, διοργανώνει την 1η ετήσια συνάντηση (τηλεσυνάντηση λόγω COVID-19 φέτος) με θέμα: "Ασφαλής πισίνα-Θεωρία και πράξη της διαχείρισης" Η συνάντηση θα γίνει...

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει μεταφερθεί από τα γραφεία Α1.5.02 και Α1.5.03 (1ος όροφος) στα γραφεία Β.4.07 και Β.4.06 αντίστοιχα στο κτήριο Β (Ισόγειο) επί...

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν τα εξής:    1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με την Γραμματεία...

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Φυσιολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νοσημάτων (ΜΦΕΕΝ) του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος & Επαγγελματικής Υγείας (ΕΠΕΥ) του Τομέα Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,...

Tο ειδικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε με την αιγίδα και συνεργασία της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και των Επαγγελματικών Νόσων, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.),